นโยบายการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

ท่านสามารถสั่งซื้อการใช้บริการได้จากช่องทางดังนี้

สมัครผ่านระบบ www.iLikeDate.com แบบออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสมัครได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.iLikeDate.com
 2. เลือกที่ สมัครใช้บริการ หรือ คลิ๊กที่นี้
 3. กรอกรายละเอียดส่วนตัว
 4. เลือก Package ที่ท่านสนใจสมัคร
 5. กด sumit
 6. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์

สมัครด้วย email

มีขั้นตอนดังนี้

 1. ส่ง Email พร้อมชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ Package ที่สนใจสมัครไปยัง [info@iLikeDate.com]
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อการให้บริการ แล้วจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ

หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email [วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์]

สมัครทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข [02-7116860] หรือ 080-6193999เพื่อสมัครบริการได้

หมายเหตุ:เวลาทำการของการสมัครทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขการยกเลิกสมัครบริการ

 1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสมัครได้ ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์เท่านั้น
 2. หากมีการสัมภาษณ์ไปแล้ว จะมีค่าดำเนินการ 3,000 บาท

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกการนัดสัมภาษณ์โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข [02-7116860] หรือ 080-6193999 หรืออีเมล์ info@iLikeDate.com

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสมัครใช้บริการแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินค่าบริการได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ช่องทางการชำระเงิน
  • โอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยจะแจ้งบัญชีธนาคารให้ทราบหลังผ่านการ รับการเป็นสมาชิกจากทางบริษัทฯแล้ว
  • ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ Online Payment โดย Paypal
 2. ยืนยันการชำระเงิน

  เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-7115390
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง info@iLikeDate.com

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

 3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

  เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-7115390 ภายในวันและเวลาทำการ

นโยบายการทำงาน

เงื่อนไขการทำงาน

 • บริษัทฯจะเริ่มดำเนินการให้บริการ หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • หลังจากนั้นจะมีการจัดหาคู่เดท และนำเสนอให้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพื่อยอมรับในการออกเดท หากมีการปฏิเสธการเดท ก็จะมีการค้นหาคู่เดทคนใหม่ให้ต่อไป โดยระยะเวลาในการจัดเดท อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่สะดวกของทั้งสองฝ่าย
 • หลังจากที่มีการยอมรับโพรไฟล์ของทั้งสองฝ่ายแล้ว จะมีการนัดหมายเพื่อออกเดท ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
 • หลังจากที่มีการออกเดทแล้ว ทีมงานจะติดต่อเพื่อสอบถาม Feedback ภายใน 2-3 วันทำการ
 • หากผลการเดทเป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย สมาชิกสามารถที่จะลองศึกษาหรือคบหาดูใจกันได้เลย โดยบริษัทฯจะติดตามผลเป็นระยะๆ
iLikeDate Community :

เกี่ยวกับบริการจัด หาคู่ :

เทคนิคของ Dr.Date :

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจจัด
หาคู่ :

Activity of Love :

บริการพิเศษ :

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105548090878 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0318-5606-6

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution.Co.,Ltd