เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
  • ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป หรือ จบปริญญาตรีขึ้นไป
  • สมาชิกรับทราบค่าใช้จ่ายในการให้บริการและขึ้นตอนการให้บริการ การจัดหาคู่แล้ว
  • การบริการนี้ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องเพศสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้น
  • สมาชิกยินดีให้บริษัทฯตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวต่างๆ
iLikeDate Community :

เกี่ยวกับบริการจัด หาคู่ :

เทคนิคของ Dr.Date :

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจจัด
หาคู่ :

Activity of Love :

บริการพิเศษ :

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105548090878 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0318-5606-6

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution.Co.,Ltd